Friday, March 2, 2018

Naughty boy

బుజ్జోడుకి నిద్ర రాక అందరినీ ఉంగా ...ఉంగా ..
 యా ..యా అంటూ ఉయ్యాల్లో నుంచి ఇలా వేశవి శెలవులు కన్నా ముందే
 వనం లో ఆత్మీయ సభకు ప్రచారం ను మొదలు పెట్టాడు
" మన భాష మన సంస్కృతి " తో ...
ఈ బుడంకాయ తో జాగ్రత్త ...మైకు వదలడు , నోట్లో పీక పెట్టుకోడు అల్లరే అల్లరి సందడే సందడి ... మీ అందరి చంకలు జాగ్రత్త 😊


Happy Friday

శుక్రవారం ....

గత వారమున్న ఉత్సాహం ఈ వారం లేదే ...
అయినా గడచిన కాలం తో పరుగులు తీయతరమా ?
క్షణాలతో , జ్ఞాపకాలతో గడపడం కన్నా !!

"నిన్న లేని వింత లే నేడు చూడవే " (మా అమ్మమ్మ మాటలు )

ప్రతీదీ ఒక వింత " మనిషి మనిషిగా మారినప్పుడు "

ఎంత పెద్ద వింతో ...

నిజంగానే నాకు మాత్రం మంచి మార్పు తేవాలి అనిపించినప్పుడు , చిన్న పెద్ద సమస్య కాదు ..

మన మంచితనం ను ఇతరులకు పంచడం మించిన చక్కని మార్పు ఎప్పుడో కప్పుడు అసాధ్యం నుంచి సాధ్యం చేస్తది .


"Talk Less Work more "
"Failures are the stepping stones to success"
"Help ever Hurt Never"
"Empty Vessels makes much noise/Sound"
"Barking dogs seldom bite"
"Defeat the Defeat before Defeat Defeats
you "

కొన్ని నాకు నచ్చిన ఆంగ్ల సామెతలు ...

ఒక ఆలోచన కు ప్రోత్సహించి , ముందుకి పయనం ఎలా వేస్తానో అన్న క్షణం లో Padmaja Chengalvala
అమ్మ , Vijayavenkatakrishna Subbarao Ponnada డాట్టరు గారి ప్రేరణ , ప్రోత్సాహం కు ఈ దివ్య కృతజ్ఞతలు .


కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడే అసలైన రంగులు ,నేస్తాలు కనిపిస్తారు .
నిన్ను తిట్టారా --- బాధ పడకు

"అన్నిట్లోనూ నీ అవసరం ఉందనుకో "
బాధను పొగెట్టే వారు లేనప్పుడే మంచిని పంచిన వారినే ఒకోసారి ద్వేషిస్తూ , ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు అని చెప్పేవారు మా మాస్తానమ్మ అమ్మమ్మ గారు 🙏🙏🙏

చెప్పడం తేలిక ఆచరణ చాలా కష్టం ...ఏ ఏండకు ఆ గొడుగు పట్టే వాళ్ళకు మాత్రం .

అందరూ బాగుండాలి ...


అందరికీ శుభ శుక్రవారం !!

గోడకు -- గోడు కు మధ్య ఎంత తేడా సంబంధం ఉందో

మీ మరదలుకు అంత ...

నిన్న ఒక మంచి మాట కార్యక్రమం లో చెప్పాను , మళ్ళి చెప్పాను
విచక్షణ ...

ఇది కొనుకుంటే రాదు , ఎవరికి వారు తమ జ్ఞానం తో పెంపొందిచుకోవాలి .
ఋజువులతో సజావుగా అన్నీ లభిస్తే మానవాళి కి కష్టాలు ఎందుకు .

"వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన
వినినంతనే వేగ పడుక "

పెద్దలు చెప్పేవి మనం ఆచరిస్తే మన్ ఆనందం వారికి ఎంతో ఆత్మ శాంతి !!🙏🙏🙏

మన మార్గం మంచిదైతేనే ఎన్నో అవాంతరాలు
అలాగని అన్నీ మన మంచికే !!

Thursday, March 1, 2018

Happy HoliFestival of Colors 
Delicious Sweets...
Colorful Faces..

Memorable Holi  days ....Holiday ...


Wishing you all a very Happy Happy Holi !!

Monday, February 12, 2018

Happy Sivaraatri Wishes!!Happy Maha Sivaratri Wishes to all of you!!

భగవంతుడా 🙏🙏🙏🙏

శివరాత్రి పర్వదినం ,
శివ శివ శివ నామ స్మరణం ,
శివ రామ నామ స్మరణం ,
శివ పార్వతిల కుటుంబం ,
శివ కుటుంబం ,
శివ ఆరాధన తో ,
శివ ఆశిశ్శులు , దయ , కృపా , కరూణా కటాక్షాలు
జన్మకో శివరాత్రికి కాకుండా నిరంతరం ఉండాలి .

అందరికీ మహా శివరాత్రి పండుగ శుభాకాంక్షలు !!!

Friday, February 2, 2018

Happy Friday!!


శుక్రవారమండీ 
శుభప్రదమైన రోజండీ 
శుక్రవారం మహలక్ష్ములకు 
శుభ స్వాగతం అండీ 🙏🙏🙏
                
                      దివ్య చేవూరీ , లిటిల్ ఎల్మ్ , టెక్సాస్ .

Happy Friday wishes to all & Have a Successful blessings from Friday Mahalakshmi's🇮🇳🇺🇸🌍🌎🙏🙏🙏

Thursday, January 25, 2018

Happy Republic Day Wishes !!

Wishing you all my dear Respected Friends with a Very Happy Republic Day !!

Vandemaataram
JanagaNamaNa
SatyamEvajayatE
Jaihind

Monday, January 22, 2018

Sri Panchami


Vasant Panchami is the Hindu festival that highlights the coming of spring. This festival is usually celebrated in Magh, which is between the months of January and February in Georgian calendar. It is celebrated in countries such as India.

What Do People Do?

Vasant Panchami is a famous festival that marks the end of the winter season and ushers in the springtime. Sarasvati is the Hindu goddess of the Vasant Panchami festival. Young girls wear bright yellow dresses and participate in the festivities. The color yellow holds a special meaning for this celebration as it signifies the brilliance of nature and the vibrancy of life. The whole place bursts with yellow during the festival.

People dress in yellow and they offer yellow flowers to others and to the gods and goddesses.  They also prepare and feast on a special pastry called kesar halwa or kesar halva, which is made from flour, sugar, nuts, and cardamom powder. This dish also includes saffron strands, which gives it a vibrant yellow color and mild fragrance.  During the Vasant Panchami festival, India’s crop fields are filled with the color yellow, as the yellow mustard flowers bloom at this time of the year. Pens, notebooks, and pencils are placed near the goddess Devi's feet to be blessed before they are used by students.

Public Life
Vasant Panchami is a public holiday. Government offices, schools, colleges do not operate on the day. However, at the same time, private offices are operational. Public transport also operates throughout the day but there is heavy traffic congestion during to processions at various places.

Background

The celebration of the Vasant Panchami is centered on the Hindu goddess Sarasvati. Sarasvati is the goddess of wisdom. She embodies the different facets of learning such as the sciences, arts, crafts and skills.  She is said to be calm and collected. She is often pictured seated on a lotus or a peacock, wearing a white dress.

Symbols

The Goddess Saraswati is the goddess of intellect and learning. She has four hands which symbolize ego, intellect, alertness and the mind. She carries a lotus and scriptures in two of her hands and she plays music on the veena (an instrument similar to a sitar) with her other two hands. She rides on a white swan. Her white dress is a symbol for purity. Her swan signifies that people should have the ability to discern the good from the bad.

The goddess Saraswati, sitting on a lotus, symbolizes her wisdom.  She is also well-versed in the experience of truth.  When the goddess is seen sitting on a peacock, it is a reminder that a strong ego can be held back by wisdom.